Kodukord

Meie kodukord

Pacta sunt servanda

Broneerimistingimused

Broneering jõustub ettemaksu tähtaegse tasumisega (riigiasutuste puhul garantiikirja laekumisega).
Ettemaksu suuruseks on juriidiliste isikute puhul reeglina 50% ruumide maksumusest, eraisikute puhul personaalselt kokku lepitud tagatisraha summa.
Broneeringu kinnituse tasu ei ole tagastatav, kui tühistatamine toimub Paekalda Puhkekeskusest mittesõltuvatel põhjusel.
Kui sündmus tühistatakse vähem, kui 7 päeva enne toimumiskuupäeva, kuulub tasumisele kogu broneeringu summa, sh toitlustus ja lisateenused.

Sisekorraeeskirjad

Paekalda Puhkekeskuse broneerimistingimused

Armas külaline! Meil on siiralt hea meel, et soovid sündmust korraldada Paekalda Puhkekeskuses!

Käesolevad broneerimistingimused kehtivad broneerija (edaspidi Klient) ja Paekalda Puhkekeskusega (edaspidi Puhkekeskus) vahel ning on broneeringuga sõlmitud rendilepingu lahutamatuks osaks.

Üldised tingimused

 1. Pakkumise saatmisega ei kaasne ruumide broneeringut. Broneeringute kinnitamiseks on vajalik tasuda broneerimistasu 50% broneeritud ruumide maksumusest, mis tühistamise korral ei ole tagastatav. Riigiasutuste puhul on kinnitaminevvõimalik erandina kinnitus garantiikirja alusel.
 2. Ruumide rentimisel eraisikutele rakendub tagatisraha (tagastatakse peale sündmust, kui ruumid tagastatud heas korras. Rikkumiste korral on Puhkekeskusel õigus teha summast kinnipidamisi.
 3. Kõik sündmusega seotud detailid, sh menüü, ajakava ja tegevsed, on vajalik kokku leppida hiljemalt 14 päeva enne sündmust. Osalejate arv , sh toitlustuse ja aktiivsete tegevuste osas kinnitatakse hiljemalt 7 päeva enne sündmust, misjärel väljastatakse ka arve .
 4. Kogu sündmuse eest peab olema 100% tasutud enne sündmuse algust (v.a.riigiasutused)
 5. Kogu kompleksi rendiajad on saabumise päeval alates 14.00 (14.00 terrassi ja õueala kasutus, 16.00 majutusruumid) kuni lahkumise päeval 11.00. Selle aja sisse peavad mahtuma ka kõik ettevalmistus- ja järeltegevused. Üksikute hoonete/kompleksi osade rentimisel algab rendiaeg 16.00, muud ajad kokkuleppel.
 6. Puhkekeskuses ei või viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud
 7. Puhkekeksuse ruumid ja territoorium tuleb  tagastada samas seisukorras, kui need olid Kliendile andmise hetkel.
 8. Puhkekeskuses puudub lemmikoomade majutamise võimalus. Erandid võimalikud vaid eelneval kokkuleppel ja kokkulepitud tingimustel
 9. Puhkekeskuse kõrval on väike avalik supluskoht ning tegutseb Elamuskeskus, kus toimub varustuse rent, sukeldumine, matkad. Kogu kompleksi rent ei hõlma neid alasid ehk seal võib viibida ka teisi isikuid.
 10. Puhkekeskuse territooriumil on videovalve

Tühistamine

 1. Broneeringu kinnituseks tasutud ettemaks tühistamise korral tagastamisele ei kuulu
 2. Teavitades tühistamisest kuni 60 päeva enne broneeringuperioodi algust, on võimalik ettemaksu kasutada mõne teise kuupäeva broneerimiseks 1 aasta jooksul alates ettemaksu laekumisest.
 3. Teavitades tühistamisest 7 või vähem päeva enne broneeringuperioodi algust, kuulub tasumisele kogu broneeringusumma koos tellitud lisateenustega.

Toitlustus ja muud lisateenused

 1. Paekalda Puhkekeskuses pakume gruppidele toitlustust ning jooke ise. Erandid ainult eelneval kokkuleppel ning kokku lepitud tingimustel (rakendub lisatasu).
 2. Paekalda Puhkekeskuse jaoks on oluline jätkusuutliku turismi arendamine. Seetõttu palume puhkekeskuse territooriumil mitte kasutada ühekordseid plastikust nõusid ja topse.
 3. Paekalda Puhkekeskusega koos tegutseb Elamuskeksus, mis pakub mitmekesist valikut erinevaid aktiivseid tegevusi ja meeskonnategevusi
 4. Samasid teenuseid , mis on Paekalda Elamuskeskuse valikus, ei saa Paekaldas pakkuda teised teenusepakkujad
 5. Väljaspoolt tellitud lisateenused ja nendega seonduvad detailid on vajalik eelnevalt kooskõlastada Puhkekeskusga. Selliste lisateenuste puhul on teenusepakkujal kohustus teostada sündmuse lõpuks ka kõik osutatud teenusega seonduvad korrastustööd ja muud järeltegevused, sh prügi käitlemine
 6. Puhkekeskuses ei tohi kasutada elektrilisi soojuskiirgureid ega muid suure elektritarbimisega Kliendi/kolmanda osapoole poolt kaasa võetud seadmeid.
 7. Meie matkadel ei ole võimalik osaleda alkoholijoobes.

Muusika ja öörahu

 1. Puhkekeksusel on olemas kõlarid, mida saab tellida lisateenusena.
 2. Kaasa toodud helivõimendite ja muu tehnika kasutamine ilma eelneva kokkuleppeta ei ole lubatud
 3. Väljas on võimalik päevasel ajal muusikat mängida ja mikrofone kasutada vaid juhul, kui broneeritud on terve kompleks koos kõigi veepealsete kämpingutega.
 4. Kõlarid ei tohi olla suunatud järve poole
 5. Öörahu algab Puhkekeskuses kell 23.00 (suvel 00.00), peale mida ei ole lubatud väljas kasutada valjut helitehnikat ega tekitada müra, mis võib häirida teisi külastajad ja naabruskonna elanikke (järgime riiklikke reegleid)
 6. Bändilava on võimalik paigutada suure Peotelgi alla
 7. Peale öörahu on võimalik muusikat kuulata mõistlikul helitasemel Paadikuuris sees. Täpsemad tingimused lepitakse kokku sündmuse korraldajaga personaalselt ja sündmuse iseloomust lähtuvalt.

Heakord-  Puhkekeskuse territooriumil ei ole lubatud:

 • siseruumides suitsetamine, vesipiibu tõmbamine
 • suitsukonide ja prahi maha viskamine. Väljas suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi
 • õueküünalde põletamine ja muu lahtine tuli puitpindadel (trepid, terrass, paadidild, mööbel)
 • lõkke tegemine selleks mitte ette nähtud kohas. Majade juures asuvad saunapuud ei ole lõkke tegemiseks ja grillvannid ei ole lõkkeasemeks.
 • siseruumides viibimine välisjalatsitega (v.a Paadikuuri saal)
 • saunas vihtlemine (v.a.tehisvihad) ja aroomide lisamine leiliveele, õlu viskamine kerisele
 • voodite, tekkide ja patjade kasutamine ilma neile eelnevalt voodiriideid panemata (voodiriided on Puhkekeskuse poolt olemas igale majutujale)
 1. Kui Puhkekeskuses on suitsetatud siseruumides, reostatud ruume/territooriumi (sh oksendatud) või rikutud muid sisekorraeeskirja punkte, rakendub kompensatsioon 200 eur iga rikkumise kohta.  Samuti tuleb Kliendil sel juhul hüvitada lisakoristuse ja rikutud inventari vahetuse/taastamine arve.
 2. Kui Klient soovib kasutada Puhkekeskuse majades leiduvaid nõusid, on tarvis need enne lahkumist pesta ja asetada endisele kohale. Sama reegel kehtib grilltarvikutele
 3. Mööbli liigutamine ja ümberkorraldamine eelneva kokkuleppeta ja tingimusi täpsustamata ei ole lubatud. Kui Klient soovib muuta mööbli (lauad, pingid) asetust, on vajalik hiljemalt enne lahkumist Kliendi poolt taastada endine olukord. Meie mööbel on täispuidust ja raske, liigutada saab seda mitmekesi ja tõstes (lohistamine on keelatud). Kui sellist teenust soovitakse Paekalda poolt, siis on see võimalik eelneval kokkuleppel  lisatasu eest.  Sisemööblit ja majade inventari ei ole lubatud viia õue.
 4. Puhkekeskus ei vastuta Kliendile kuuluva vara eest, enne lahkumist palume veenduda, et kõik vajalik sai kaasa.
 5. Puhkekeskusesse maha jäetud esemed, toit, joogid ja muu läheb peale sündmuse lõppu utiliseerimisele.
 6. Hoia Sinule usaldatud võtmeid hoolega! Kaotatud võtme korral on hüvitis 50 eurot/komplekt
 7. Klient kohustub suhtuma heaperemehelikult tema kasutusse antavasse Puhkekeskuse varasse. Igasuguste kahjude korral on Klient kohustatud hüvitama Paekalda Puhkekeskusele tekkinud varalise kahju. Klient vastutab ka teiste sündmusel osalejate tegude eest, samuti enda poolt tellitud kolmandate osapoolte eest.

Paekalda Puhkekeskuse hoonetes  ja territooriumil kohustub  Klient järgima käesolevat kodukorda, Eesti Vabariigi seadusandlust, head tava ja Puhkekeskuse esindaja seaduslikke korraldusi. Nimetatud punkti mittejärgimisel ja/või  sündmuse kontrolli alt väljumisel on Puhkekeskuse esindajale õiguse sündmus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata.

Võta ühendust