Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Palun loe läbi ja tutvu tingimustega siit.

Rummu Järv OÜ (edaspidi Puhkekeskus) on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub  Puhkekeskus kehtivatest siseriiklikest ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine:

Isikuandmed on andmed, mida Puhkekeskus kogub isiku tuvastamiseks, temaga ühenduse võtmiseks ja teenuste osutamiseks.  Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid meiega jagama, kuid see on vajalik selleks, et saaksime koostööd jätkata ja pakkuda parima teenindust.Anmeid käideldakse turvaliselt,  järgides seadusandlust.

Isikuandmete kogumine toimub kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete sisestamisel läbi kontaktivormi meie veebisaidil (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress), e-kirja või telefoni teel või Puhkekeskuses kohapeal teenuseid tellides.
  • Teenuste eest pangaülekandega tasudes
  • Küpsiste (cookie) kaudu, sh digitaalsed andmed nagu veebiküpsised, logiinformatsioon, veebimärkmed jms
  • Videosalvestised- kui külastate Puhkekeskuse ala, kus asuvad videokaamerad

Küpsised:
Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutab Rummu Järv OÜ veebileht küpsiseid ehk cookie’sid.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogi. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel http://www.aki.ee/et/kupsised .

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam kasutajale kättesaadavad olla.

Isikliku info ülekanne:
Kasutame oma töös küpsiste kaudu osalisi andmete ülekannet. Me ei anna üle teie nime, e-posti, telefoni. Kasutame ülekandeks IP’d. Seda selleks, et saaksime kasutada oma turundustöös vajalikke programme. Naiteks Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar. Programmid kasutavad meie edastatavat infot, et hinnata meie lehe kasutust teie kasutajamugavuse parandamiseks. Et ka tulevikus oleks leht sama hea ning isegi parem ja mugavam.

Vajadusel saate ennetada seda keelates oma arvutis küpsised, kuid selle tagajärjel võib juhtuda, et lehe funktsioone ei ole võimalik kasutada või on seda võimalik teha piiratult.

Teised lingid:
www.paekalda.ee lehed võivad sisaldada kolmandate osapoolte veebilehtede linke. www.paekalda.ee  -l puudub vastutus nende lehekülgede sisu eest.

Teie andmete turvalisus veebisaidil:
Kasutame oma www.paekalda.ee lehel SSL sertifikaate, mis teevad teie kasutajaandmed turvaliseks. Teie kasutajaandmed on krüpteeritud. Majutame oma lehe serverid usaldusväärse teenuspakkuja pool.

Videovalve:
Puhkekeskuse territooriumil on videovalve. Turvakaamerate olemasolust on teavitatud sildiga ja Puhkekeskuse kodukorras. Andmete vastutavaks töötlejaks on Puhkekeskus. Vastutava töötleja territooriumi külastamisel jääb külastaja kujutis valvekaamerate salvestistele. Videovalve kasutamise eesmärgiks on klientide, komandate isikute ja töötajate kaitse ning turvalisus; kaitse vara kahjustumise ja kadumise eest; õigusvastaste tegude ärahoidmine ning nende ilmnemisel tõhusa uurimise tagamine. Juurdepääs videosalvestistele on Puhkekeskuse juhatusel ja tema poolt volitatud isikutel. Meil on õigus teie isikuandmeid vajaduse tekkimisel edastada ka õiguskaitseasutustele.

Informatsioon, andmete muutmine või kustutamine:
Föderaalse andmekaitseseaduse all on teil õigus ligipääsule oma andmetele ja õigus seda muuta ja kustutada.

Õigus informatsioonile:
Kui Teil tekib küsimusi meie privaatsuse kaitsepoliitika vői Teie isiklike andmete töötlemise suhtes, kontakteeruge julgelt meie e-maili teel puhkekeskus@paekalda.ee  ja Teile vastatakse kooskõlas rakenduvate õigusaktidega.

Üldine:
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta. Meie veebisaiti kasutama asudes, eeldame, et oled nende põhimõtetega tutvunud ning nõustud nendega.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust kirjutades e-mail: puhkekeskus@paekalda.ee

 

Rummu Järv OÜ
Aadress Uus 32, Keila
Registri number: 11445142
E-Mail: Puhkekeskus@paekalda.ee
Web: www.paekalda.ee