Toitlustus Majutus Telkimine Väliköök Kalastus
Ujumine Kanuu ja paadisõit Ratsutamine Sukeldumine Saun
etenfiru

Kodukord

Paekalda Puhkekeskusesisekorraeeskiri

1. Kogu kompleksi rendiajad on saabumise peval alates 14.00 (terrassi ja ueala kasutus) kuni lahkumise peval 11.00, majutusruumideleandmisne saabumispeval alates 16.00. ksikute hoonete rentimisel kellaajad kokkuleppel. Ruumide kasutamise eelduseks on eelnevalt tasutud rendisumma(garantiikiri) ja eraisikute puhul ka tagatisraha.

2. Puhkekeskuse ruumides ja territooriumil ei vi viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud.

3. Puhkekeksuse ruumid ja territoorium tuleb rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid rentnikule andmise hetkel.

4. Lhutud vi rikutud asjad (nud, toolid, mbel, jne.) on rentnik kohustatud hvitama nende turuvrtuses.

5. Kui rentnik soovib kasutada Paekalda Puhkekeskuse majades leiduvaid nusid, on tarvis need ennem lahkumist pesta ja asetadaendisele kohale. Sama reegel kehtib grilltarvikutele.

6. Lemmikloomade toomine Paekalda Puhkekeskusesse ei ole lubatud.

7. Rendileandjal on igus mrata rentnikule trahv kuni 100 eurot, kui Puhkekeskuses on suitsetatud siseruumides, reostatud ruume ja territooriumi vi rikutud muid sisekorraeeskirja punkte. Samuti tuleb Rentnikul sel juhul hvitada lisakoristuse arve.

8. Puhkekeskuse territooriumil ei ole lubatud:
igasugune teisi hiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Rendileandja esindajal on igus vastava reegli rikkujaid korrale
kutsuda ja/vi Paekalda Puhkekeskusesteemaldada
siseruumides suitsetamine
suitsukonide ja prahi maha loopimine. Vljas suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi vi muusse selleks ette nhtud kohta
ueknalde pletamine puitpindadel (trepid, terrass, paadidild, mbel)
lkke tegemine selleks mitte ette nhtud kohas
siseruumides viibimine vlisjalatsitega (v.a Paadikuuri saal)
saunas vihtlemine(v.a.tehisvihad) ja aroomide lisamine leiliveele, lu viskamine kerisele
voodite, tekkide ja patjade kasutamine ilma neile eelnevalt voodiriideid panemata(voodiriided on Puhkekeskuse poolt olemas)
majadest esemete (mbel, tehnika, nud jne) loata vlja viimine, mber paigutamine ja mittesihtostarbeline kasutamine

9. Paekalda Puhkekeskuses pakume oma klalistele toitlustust ning jooke ise. Erisoovide korral eraldi kokkulepped.

10. Tagatisraha/broneeringu kinnituse tasu ja selle tagastamine
Kokku lepitud tagatisraha tagastatakse rentnikule rendiperioodi lppedes hiljemalt ndala jooksul juhul, kui Paekalda Puhkekeksuse
kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning vimaliku kahju korral on tekitatud kahju hvitatud.
Tagatisrahast on rentnikul igus teha kinnipidamisi, kui on rikutud sisekorraeeskirjasid.
Kui kahjude suurus letab tagatisraha, on rentnik kohustatud rendileandjale tasuma puudujva summa.
Broneeringu kinnituse tasu/tagatisraha ei kuulu tagastamisele, kui broneering thistatakse Paekalda Puhkekeskusest mitteoleneval
phjusel.

11. Paekalda Puhkekeskus ei vastuta rentnikule kuuluva vara eest.

12. Suuremate sndmuste puhul on tegevuste ja toitlustuse osas inimeste arvu vimalik muuta kuni ndal ennem sndmust.
Rentnik peab suhtuma heaperemehelikult tema kasutusse antava puhkekeskuse varasse. Puhkekeskuse vara kahjustava kasutamise
korral on rentnik kohustatud hvitama Paekalda Puhkekeskusele tekitatud varalise kahju!
Paekalda Puhkekeskuse hoonetes ja territooriumil peab iga rentnik jrgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja rendileandja esindaja
seaduslikke nudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti mittejrgimisel on rendileandja esindajal igus rentnik ja/vi temaga kaasasolevad
kolmandad isikud puhkemaja territooriumilt minema saata, nendega lepingut lpetades. rituse kontrolli alt vljumine (sh vandalism,
korrale allumatus vi muu selline tegevus) annab rendileandja esindajale iguse ritus koheselt lpetada ilma tagasimakseid tegemata.
Paekalda Puhkekeskus Harjumaal Rummu jrve res| Firma suvepevad, talvepevad Harjumaal| Seminarid | Seminariruumid Harjumaal | Sukeldumine| Aktiivne puhkus|Tel: ( 372) 52 89472 | paekalda@gmail.com | Rummu Jrv O
Liitu meililistiga
toetajad